Här får du svar på de vanligaste frågorna om PatientCert.

Hur har PatientCert tagits fram?

PatientCert är en certifiering som har tagits fram av Patienthuset, patienter, av ett Advisory Board. Certifieringen bygger på olika lagar, rekommendationer men också patienternas behov.

Hur kan jag påverka innehållet i certifieringen?

Innehållet i certifieringen utvecklas fortlöpande av ett Advisory Board. Vi välkomnar enskilda patienter, patientföreningar och anhöriga att anmäla sig till Advisory Board eller lämna in förslag till förbättringar.

Vad kostar en certifiering?

En certifiering ska ses som en investering och kostnaden beror på storleken på företaget/verksamheten och på produkten/tjänsten som erbjuds. Begär alltid en offert!

När betalar man för certifieringen?

Vid beställning får man en faktura som är 10% av totalsumman för certifieringen. Resterande 90% av summan betalas 30 dagar efter slutförd certifiering (då man har erhållit certifikatet).

Kan ett utfärdat certifikat dras tillbaka?

Ja, ett utfärdat certifikat kan dras tillbaka om:

  • Företaget som fått sin vårdtjänst eller produkt certifierad gått i konkurs eller upphört.
  • Kunden missbrukar PatientCert:s certifieringsmärke,
  • Kunden uppfyller inte den ekonomiska överenskommelsen i det avtal som ingåtts med PatientCert.
  • Kunden skadar eller utsätter Patienthuset eller PatientCert för vanrykte.
  • Om kunden på grund av väsentliga missförhållanden är föremål fö myndighetsingripande.

Vid indragning av certifikat krävs en ny certifieringsrevision för att återuppta certifieringen. Då faktureras nya certifieringsavgifter och de gamla betalas inte tillbaka.

Finns det en broschyr om PatientCert?

Ja, här kan du läsa den.

PatientCert-Broschyr

Hur många personer behövs för att genomföra en certifiering?

En person hos er måste deltaga under hela processen. Sen kan det variera hur många personer som måste vara med.

Det är alltid två certifieringskonsulter som leder er genom certifieringsprocessen.