Den här vägledningen ger rekommendationer och råd inför er certifiering.

Utse en kontaktperson
Utse en person i er verksamhet som tar ansvaret och som tillsammans med vår konsult kan leda er genom certifieringsprocessen.

Läs igenom checklistan
Läs igenom den checklista som konsulten skickat till er innan startmötet. Då vet ni vad som förväntas för att uppnå certifieringen.

Period för certifiering
Börja planera under vilken period under året som ni vill genomföra certifieringsprocessen.

Kontakta oss om du har frågor!