PatientCert är en certifiering som utförs av certifieringskonsulter som också frekventa användare av produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.

Vi är ett oberoende certifieringsorgan som arbetar för att tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård, omsorg, medicinteknik och sjukvårdsprodukter ska vara säkra, behovsanpassade, jämlika och resurseffektiva.

Alla våra konsulter är utbildade certifieringskonsulter och lever med sjukdomar som ofta kräver sjukvård.

I utvecklingen av PatientCert deltar patienter, patientföreningar, vårdpersonal med flera.