Att inneha ett PatientCert är ett intyg att man arbetar aktivt med att skapa, utveckla och leverera en vårdtjänst eller produkt utifrån användarnas (patienternas behov.
Det stärker ert varumärke!

Då får du använda dig av PatientCert

När du fått ett utfärdat PatientCert har du tillstånd att använda dig av märket. Tillståndet gäller tills dess att certifikatet gått ut. Certifikatet utfärdas för tre år i taget och gäller endast för den produkt eller vårdverksamhet som vi har utfärdat certifikatet för.

Så här får och kan du använda dig av ditt PatientCert:

  • På din hemsida
  • I dina broschyrer
  • I säljmaterial
  • På en roll-up
  • Vid presentationer
  • I sociala medier
  • I upphandlingsdokument

Användningen av PatientCert får inte användas tillsammans med språkbruk som kan uppfattas som kränkande eller stötande mot någon.

Är du osäker på hur du får använda PatientCert så hör av dig till oss!