Pressmeddelande 13 januari 2020


En ny kvalitetscertifiering, PatientCert, ska säkerställa att produkter, tjänster och vårdverksamheter är utvecklade tillsammans med patienter och med fokus på användarnas/patienternas behov.

Inom hälso- och sjukvården i Sverige pågår just nu en stor förändringsprocess.

Utmaningarna är många men några är: en åldrande befolkning, digitaliseringen samt bristen på både kompetensförsörjning och läkemedelsförsörjning. Dessutom ställer invånarna högre krav på tillgänglighet och kvalité nu än för bara tio år sedan.

I denna förändring står en aktör i fokus – patienterna/användarna. Patienten skapar behoven, söker hjälp och vill snabbt återgå till vardagen eller få så hög livskvalite som möjligt. Men möjligheterna för individen att få hjälp och själv bidra till att flödet fungerar är få idag. Det är här som kvalitetscertifieringen kommer göra som störst nytta.

Certifieringen kommer att genomföras av utbildade certifieringskonsulter.

Ökad effektivitet, kvalité och patientnytta

”- Behovet av ökad effektivitet, kvalité och patientnytta är stort inom hälso- och sjukvården och hos dess leverantörer. Genom PatientCert blir både patienterna tryggare genom att de får bättre vård, hälso- och sjukvården kan arbeta effektivt med förbättringsåtgärder och kvalitén på produkter ökar. Som patient idag ska man vara sin egen vårdkoordinator, känna till sina möjligheter och sedan orka ta tag i situationen. Vem orkar det som är sjuk? Idag är det vården som styr patientens öde”, säger Maria Lindqvist, grundare av Patienthuset.

Om PatientCert

Kvalitetscertifiering av hälso- och sjukvård, life science och medicinteknik.
Lanseras den 13 januari 2020.

PatientCert-Broschyr

Läs mer om PatientCert här: http://www.patientcert.se

Kontaktuppgifter

Maria Lindqvist,
Grundare av Patienthuset                                                                 
Tel. 070-288 80 54
E-mail: kontakt@patienthuset.com

Ny certifiering ska behovsanpassa vården